ก๊าซ LPG

 1. ราคาค่าติดตั้งรถใช้ก๊าซ LPG ระบบดูด (Mixer) ราคาเริ่มต้น 18,200 บาท รวมใบอนุญาต*
 2. ราคาค่าติดตั้งรถใช้ก๊าซ LPG หัวฉีดก๊าซ ราคาเริ่มต้น 26,300 บาท รวมใบอนุญาต*

ก๊าซ NGV

 1. ราคาค่าติดตั้งรถใช้ก๊าซ NGV ระบบดูด (Mixer) ราคาเริ่มต้น 34,400 บาท รวมใบอนุญาต*
 2. ราคาค่าติดตั้งรถใช้ก๊าซ NGV หัวฉีดก๊าซ ราคาเริ่มต้น 51,700 บาท รวมใบอนุญาต*

หมายเหตุ :

 • ปรับแต่งจูน ดูแลระบบแก๊สตลอดอายุการใช้งาน
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาอุปกรณ์ตามท้องตลาด
 • ชุดอุปกรณ์ Zavoli สุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกจากอิตาลี
 • อุปกรณ์ติดตั้งผลิตจากประเทศอิตาลี ความปลอดภัยสูงสุด มาตรฐานสากล EURO 4
 • ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ ผ่านการอบรม/รับรองมาตรฐานจาก กรมธุรกิจพลังงาน และกรมการขนส่งทางบก

เอกสารที่ต้องเตรียมมา  

 • กรณีติดตั้งมาจากที่อื่น
 • คู่มือเล่มทะเบียนรถตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
 • ใบเสร็จรับเงินร้านที่รับติดตั้ง ที่มีเลขที่ผู้เสียภาษี
 • ใบรับประกันอุปกรณ์หม้อต้ม ถังก๊าซ
 • คู่มือเล่มทะเบียนรถตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ