คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยพะเยา

2.สมัครเป็นบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

3.ต้องกด Like กด Share โจทย์รายเดือนที่ธนาคารออมสินกำหนดใน Facebook Fanpage : GSB SMEs Startup

รูปแบบการแข่งขัน

  • ส่ง Clip VDO ความยาวไม่เกิน 3 นาที ให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสิน ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 20,000 บาท ทุกเดือน
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวแทนชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 110,000 บาท ทุกเดือน

ติดต่อสอบถามได้ที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร.054-466-666 ต่อ 1283 หรือนางสาวฐิตินันท์ ตะวันแสง(ผู้ประสาน) Id:tthitinan