ศูนย์บริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ Autodesk academy ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ในงานก่อสร้าง วิทยากร โดย คุณ เสรี สิริสายัณห์ ตำแหน่ง ASEAN Technical Specialist ด้าน Architecture-Engineer-Construction : AEC ของบริษัท ออโต้เดสก์ จำกัด ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ICT1247รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามในกลุ่มไลน์ ตาม QR code