สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห้งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายของ Keynote Speaker ในวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้อง Phoenix 1-2 HALL 7 IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากอาจารย์และนักศึกษาสนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสนอผลงาน สมาคมฯ ยินดีให้ลงทะเบียน อาจารย์ 1 ท่านและนักศึกษา 5 คน ในอัตรารวม 17,500 บาท อ่านรายละเอียด