ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมทำบุญในพิธีฌาปนกิจศพของ นายสถาพร ทัดหล่อ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียร์1) จะมีการฌาปนกิจศพ วันที่ 22 กันยายน 2559 และมีการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 51 หมู่ 9 บ้านสัน ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ วันที่ 18-21 กันยายน 2559 เวลา 20.00 น. และสามารถร่วมทำบุญได้ที่ นางสาวกันติชา ราชคม (มด) ณ ห้องสำนักงานคณะ