บุคลากรและนิสิต ที่สนใจใช้บริการโปรแกรม speexx เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถขอรับ User Account ได้ที่ งานส่งเสริมวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โทร. 2260 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดต่อขอแบบฟอร์มขอ User Account ได้ที่ นายรณภัทร อักษรศิริ ที่ห้องสำนักงานคณะ