ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 18 วันพุธที่ 19 และวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หลังหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกำหนดการโดยย่อ งานพิธีบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายในหลวง ของ มพ. ดังนี้

วันที่ 18, 19, 20 ตุลาคม 2559
ลานหลังหอประชุมพญางำเมือง

- 17.30 น. รวมพล
- 18.00 น. ประธานจุดธูปเทียนหน้าพระพุทธรูป และที่เครื่องทองน้อย
- พระสงฆ์ให้ศีล
- สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบังสุกุล
- ผู้ร่วมงานทั้งหมดร่วมกันสวดอิติปิโส ทั้งสามห้อง (อิติปิโส..., สวากขาโต..., สุปฏิปันโน...) 9 จบ
- นั่งสมาธิ 9 นาที
- พระเทศน์ 5-10 นาที
- อุทิศกุศล ฯ
- พระสงฆ์อนุโมทนา (ยถาฯ, สัพพีฯ)
- เสร็จพิธี

การแต่งกาย :ไว้ทุกข์ตามประกาศ, ชุดนิสิต, ชุดนักเรียน

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นวันสวรรคตครบ 7 วัน เพิ่มการสวดมาติกา และจุดเทียนสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ฯ