วันอังคาร, 25 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมคณะ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล “เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน” 24 กรกฎาคม 2560 7
วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 7 ปี 18 กรกฎาคม 2560 19
พิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยพะเยา 30 มิถุนายน 2560 63
โครงการ UP Maker For Community Workshop เวิร์คชอปนักประดิษฐ์เพื่อสังคม 16 มิถุนายน 2560 110
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนฝึกงาน 16 มิถุนายน 2560 105
โครงการขยายผลพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ อ.จุน 15 มิถุนายน 2560 109
การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ประเภทกีฑา 15 มิถุนายน 2560 113
โครงการKM QA หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 13 มิถุนายน 2560 127
โครงการ Happy University 09 มิถุนายน 2560 110
การประกวดโครงงานวิศวกรรมปฐพีระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 07 มิถุนายน 2560 126
โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ 07 มิถุนายน 2560 148
เวียนเทียนพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 11 พฤษภาคม 2560 169
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร 26 เมษายน 2560 194
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 26 เมษายน 2560 222
โครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย 26 เมษายน 2560 224
สืบฮิต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา ประจำปี 2560 26 เมษายน 2560 176
รดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 เมษายน 2560 500
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าบางปะกง Space Inspirium และ บริษัทAAE Engineering (Thailand) Co., Ltd 18 เมษายน 2560 454
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าศึกษาดูงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 04 เมษายน 2560 224
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 15 มีนาคม 2560 223