ข้อมูลบุคลากร

image

อาจารย์ อนุพงศ์ คำปลอด

ตำแหน่ง อาจารย์

อีเมล anupong.kh@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์


Education 
:

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 2561
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 2557

oogle Scholar     📝[CV]