ข้อมูลบุคลากร

image

อ. วรจักร จันทร์แว่น

ตำแหน่ง อาจารย์, คณาจารย์ประจำ

อีเมล worajak.ja@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3385


Education 
:

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556

oogle Scholar      📝[CV]