กิจกรรมSmart Start Idea by GSB Startup

13 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด 1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยพะเยา 2.สมัครเป็นบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน 3.ต...

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 256...

18 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561 รายละเอียดการสมัคร

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

04 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง UB 005 เวลา 08.30 น. - 1...

จองห้องประชุม EN 1104

loader
joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  • คลิก
  • เบิก-จ่ายวุสดุครุภัณฑ์

   • ระบบเบิก-จ่ายวุสดุครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คลิก
  • จองห้องประชุม

   • เช็คเวลาการใช้งานห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104
  • คลิก
  • ลงทะเบียนศิษย์เก่า

   • แบบฟอร์มลงทะเบียนรายงานตัวศิษย์เก่า
  • คลิก
  • DATABASES SERVICES

   • สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับงานวิจัย
  • คลิก
joomla pricing table module