ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสัมมนา "แนะนวความรู้ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม"

16 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสัมมนา "แนะนวความรู้ในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม" โดย สภาวิศวกร ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้น...

กรมทางหลวง รับสมัครนายช่างโยธาปฏิบัติการ

25 สิงหาคม 2560

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 100 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์จะส...

รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

25 สิงหาคม 2560

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วย...

จองห้องประชุม EN 1104

loader
joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

   • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) : B.Eng. (Mechanical Engineering)
  • คลิก
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

   • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) : B.Eng.(Electrical Engineering)
  • คลิก
  • สาขาวิศวกรรมโยธา

   • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) : B.Eng. (Civil Engineering)
  • คลิก
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

   • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) : B.Eng. (Industrial Engineering)
  • คลิก
joomla pricing table module