วันอาทิตย์, 23 เมษายน 2560
เรียนอาจารย์ผู้ใช้งานห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้งานระบบ ClassRoom21st (การบันทึกสื่อ VDO การสอน) สามารถดาวน์โหลดคู่มือผ่านหน้าเว็บคณะ*เมนู* ดาวน์โหลด หรือ http://www.eng.up.ac.th/index.php/2016-08-17-09-09-05/classroom
เรียนผู้บริหารและบุคลากร ที่ขอใช้บริการระบบเครือข่ายผ่าน Mac Address ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จะยกเลิกการใช้งานแล้ว ให้ท่านใช้สัญญาณ Fahmui-WiFi แทน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IT คณะ Tel.3392
Joomla Tabs Module
18
เม.ย.2560

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานท...

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าบางปะกง Space Inspirium และ บริษัทAAE Engineering (Thailand) Co., Ltd

เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานิสิตและบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium...

04
เม.ย.2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าศึกษาดูงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนิสิต และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ดร.พ...

15
มี.ค.2560

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากับหัวหน้าเขตรัก...

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และดร.จักรพงษ์ จำรูญ อาจารย์...

15
มี.ค.2560

สำรวจพื้นที่และวางแผนหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ...

สำรวจพื้นที่และวางแผนหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา(UPSR) กองกิจการนิสิต พร้อมด้วย ดร.จักรพงษ...

24
ก.พ.2560

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งท...

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมคอนกรีตสาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คอนกรีตมวลเบาประเภทคอนกรีตประสิทธิภาพสูงในการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา...

07
ก.พ.2560

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2559 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สายธารรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี นำโดยอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายกิจการนิสิต พร้อ...

29
ธ.ค.2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวัน...

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลั...

27
ธ.ค.2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีก...

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา...

20
ธ.ค.2559

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เรียนคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม...

« »

How to โครงสร้างบ้าน เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว

02 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แนะนำวิธีเสริมเเรงให้โครงสร้าง เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว จากที่สำรวจที่ประสบภัยแผ่นดินไหวใหญ่ที่เชียงราย เมื่อปี 2557 ใครกำลังจะสร้างบ้าน เข้า...

ตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560

30 มกราคม 2560

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560 เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรคณะสามารถดูวันที่เข...

รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา

17 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ...

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มพ.

13 มกราคม 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มพ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 คุณสมบัติ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ประกาศรับสมัคร แผ่นพับ

ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

18 ตุลาคม 2559
ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธ...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์

03 ตุลาคม 2559

ด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลศาสตรา...

User Account โปรแกรม speexx

26 กันยายน 2559

บุคลากรและนิสิต ที่สนใจใช้บริการโปรแกรม speexx เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถขอรับ User Account ได้ที่ งานส่งเสริมวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โทร. 2260 หรือ E-mail : This email address i...

ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีฌาปนกิจศพ

20 กันยายน 2559

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมทำบุญในพิธีฌาปนกิจศพของ นายสถาพร ทัดหล่อ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียร์1) จะมีการฌาปนกิจศพ วันที่ 22 กันยายน 2559 และมีการสวดอภิธร...

ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ

02 กันยายน 2559

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สทอ.ภ. ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมว...

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

02 กันยายน 2559

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1" ในวั...

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ TSAE 2016

01 กันยายน 2559

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห้งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายของ Keynote Speaker ในวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้อง Phoenix 1-2 HALL 7 IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center...

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วิศวะ 59 หรือ Engineering Expo 2016

24 สิงหาคม 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเรียนเชิญคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม "วิศวะ 59 หรือ Engineering Expo 2016" เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมทางวิศวกรรมในยุคชีวิตแบบดิจิตัล แล...

จองห้องประชุม EN 1104

loader

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla