ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมแข่งขันUP Makeathons ครั้งที่ 1

02 เมษายน 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทไอเน็กซ์จำกัด และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนิสิตในกลุ่มสาขาเทคโนโลยี กลุ่มการแพทย์ กลุ่มการออกแบบ กลุ่มธ...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ให้ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตเทคโนโลยี"

16 มีนาคม 2561

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ให้ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตเทคโนโลยี" ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 99...

เชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ธุรกิจเพื่อสังคม:สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ

14 มีนาคม 2561

รายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ธุรกิจเพื่อสังคม:สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยวิทยา...

จองห้องประชุม EN 1104

loader
joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  • คลิก
  • เบิก-จ่ายวุสดุครุภัณฑ์

   • ระบบเบิก-จ่ายวุสดุครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คลิก
  • จองห้องประชุม

   • เช็คเวลาการใช้งานห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104
  • คลิก
  • ลงทะเบียนศิษย์เก่า

   • แบบฟอร์มลงทะเบียนรายงานตัวศิษย์เก่า
  • คลิก
  • DATABASES SERVICES

   • สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับงานวิจัย
  • คลิก
joomla pricing table module