วันพฤหัสบดี, 19 มกราคม 2560
เรียนอาจารย์ผู้ใช้งานห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้งานระบบ ClassRoom21st (การบันทึกสื่อ VDO การสอน) สามารถดาวน์โหลดคู่มือผ่านหน้าเว็บคณะ*เมนู* ดาวน์โหลด หรือ http://www.eng.up.ac.th/index.php/2016-08-17-09-09-05/classroom
เรียนผู้บริหารและบุคลากร ที่ขอใช้บริการระบบเครือข่ายผ่าน Mac Address ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จะยกเลิกการใช้งานภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 และให้ใช้สัญญาณ Fahmui-WiFi แทน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IT คณะ Tel.3392
บุคลากรและนิสิต ที่สนใจใช้บริการโปรแกรม speexx เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถขอรับ User Account ได้ที่ งานส่งเสริมวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โทร. 2260 หรือ E-mail : elearning@up.ac.th หรือติดต่อขอแบบฟอร์มขอ User Account ได้ที่ นายรณภัทร อักษรศิริ ที่ห้องสำนักงานคณะ
Joomla Tabs Module
29
ธ.ค.2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวัน...

คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลั...

27
ธ.ค.2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีก...

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา...

20
ธ.ค.2559

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศ...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เรียนคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องภูกามยาว 1 อาคารเรียนรวม...

20
ธ.ค.2559

โครงการทำบุญและพัฒนาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการทำบุญและพัฒนาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการทำบุญและพัฒนาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย อาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศ...

16
ธ.ค.2559

โครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 (SRPE-6) มหาวิทยาลัยพ...

โครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 (SRPE-6) มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมส่งโครงงานนิสิตเพื่อแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 6 (SRPE...

07
ธ.ค.2559

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน้ำจากต้นแม่...

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน้ำจากต้นแม่น้ำยมตอนบนมายังกว๊านพะเยา

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการผันน้ำจากต้นแม่น้ำ...

02
ธ.ค.2559

คณาจารย์ ม.พะเยาติดตามและให้คำปรึกษาโครงการหน...

คณาจารย์ ม.พะเยาติดตามและให้คำปรึกษาโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งโมเดล ภายใต้ชื่อ “เมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ดร.สุธรรม อรุณ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว ดร.จักรพงษ์ จำรูญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.บุญร่วม คิดค้า จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และ อ.ปณิธาน ประม...

02
ธ.ค.2559

บวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปี 2559

บวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปี 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการโครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปี 2559 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ลานอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์เทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์, คณาจารย์, บุคลากร พร้อมด้...

23
พ.ย.2559

การแข่งขัน R2M 2017 ระดับภูมิภาค

การแข่งขัน R2M 2017 ระดับภูมิภาค

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #UPSP นำทีมนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน R2M 2017 ระดับภูมิภาค จำนวน 3 ทีม เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ทีม The Uitimate Up ที่ปรึกษา ผศ.ดร. สิทธิเดช วชิราศร...

« »

รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา

17 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ...

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มพ.

13 มกราคม 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มพ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 คุณสมบัติ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ประกาศรับสมัคร แผ่นพับ

ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

18 ตุลาคม 2559
ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธ...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์

03 ตุลาคม 2559

ด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลศาสตรา...

User Account โปรแกรม speexx

26 กันยายน 2559

บุคลากรและนิสิต ที่สนใจใช้บริการโปรแกรม speexx เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถขอรับ User Account ได้ที่ งานส่งเสริมวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โทร. 2260 หรือ E-mail : This email address i...

ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีฌาปนกิจศพ

20 กันยายน 2559

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมทำบุญในพิธีฌาปนกิจศพของ นายสถาพร ทัดหล่อ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียร์1) จะมีการฌาปนกิจศพ วันที่ 22 กันยายน 2559 และมีการสวดอภิธร...

จองห้องประชุม EN 1104

loader

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla