กรมทางหลวง รับสมัครนายช่างโยธาปฏิบัติการ

25 สิงหาคม 2560

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 100 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์จะส...

รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

25 สิงหาคม 2560

กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วย...

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เสวนาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในกสทช. และแนะแนววิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร...

10 สิงหาคม 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “เสวนาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในกสทช. และแนะแนววิศวกรไฟฟ้า...

จองห้องประชุม EN 1104

loader
joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

   • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) : B.Eng. (Mechanical Engineering)
  • คลิก
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

   • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) : B.Eng.(Electrical Engineering)
  • คลิก
  • สาขาวิศวกรรมโยธา

   • วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) : B.Eng. (Civil Engineering)
  • คลิก
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

   • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) : B.Eng. (Industrial Engineering)
  • คลิก
joomla pricing table module