วันเสาร์, 27 พฤษภาคม 2560
เรียนอาจารย์ผู้ใช้งานห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้งานระบบ ClassRoom21st (การบันทึกสื่อ VDO การสอน) สามารถดาวน์โหลดคู่มือผ่านหน้าเว็บคณะ*เมนู* ดาวน์โหลด หรือ http://www.eng.up.ac.th/index.php/2016-08-17-09-09-05/classroom
เรียนผู้บริหารและบุคลากร ที่ขอใช้บริการระบบเครือข่ายผ่าน Mac Address ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จะยกเลิกการใช้งานแล้ว ให้ท่านใช้สัญญาณ Fahmui-WiFi แทน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IT คณะ Tel.3392
Joomla Tabs Module
11
พ.ค.2560

เวียนเทียนพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ เนื่องในวั...

เวียนเทียนพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

คณะวิศวกรรมศาตร์นำโดยอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี นำนิสิตเข้าร่วมถือเชิงเทียนเพื่อส่องแสงสว่างระหว่างทางให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมเวียนเทียน ในพิธีเวียนเทียนพระพุทธรูปพุทธภุชคารักษ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานประ...

26
เม.ย.2560

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะวิศกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี และอาจารย์อธิคม บุญซื่อ พร้อมด้วยบุคลากรคณะ เข้าร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้...

26
เม.ย.2560

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยพะเย...

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2...

26
เม.ย.2560

โครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์...

โครงการก่อตั้งศูนย์การออกแบบวงจรอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย

วันที่ 25 เมษายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอิศราพงศ์ สินันตา รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และคุณเสฏฐชน จักรอิศราพงศ์ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมทดสอบ ฝ่ายวิศวกรรม จากบริษัท ไทย เอ็น...

26
เม.ย.2560

สืบฮิต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา ปร...

สืบฮิต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงดี แสนรักษ์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ได้เข้าร่วมสืบฮิต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ อาคารกิจกร...

26
เม.ย.2560

รดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรดน้ำดำหัว อาจารย์เท...

18
เม.ย.2560

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานท...

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าบางปะกง Space Inspirium และ บริษัทAAE Engineering (Thailand) Co., Ltd

เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานิสิตและบุคลากรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium...

04
เม.ย.2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้าศึกษาดูงาน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 คณาจารย์ บุคลากร สโมสรนิสิต และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ดร.พ...

15
มี.ค.2560

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากับหัวหน้าเขตรัก...

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และดร.จักรพงษ์ จำรูญ อาจารย์...

« »

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม UP Maker for community workshop

03 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม UP Maker for community workshop

ขอเชิญนิสิตมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนด้วยโปรเจกต์เพื่อสังคม ในกิจกรรม“ UP Maker for community workshop : เวิร์คชอปนักประดิษฐ์เพื่อสังคม ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล...

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ์ มพ.

03 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ์ มพ.

ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

How to โครงสร้างบ้าน เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว

02 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แนะนำวิธีเสริมเเรงให้โครงสร้าง เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว จากที่สำรวจที่ประสบภัยแผ่นดินไหวใหญ่ที่เชียงราย เมื่อปี 2557 ใครกำลังจะสร้างบ้าน เข้า...

ตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560

30 มกราคม 2560

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560 เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรคณะสามารถดูวันที่เข...

รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา

17 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังแนบ...

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มพ.

13 มกราคม 2560
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มพ.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 คุณสมบัติ รายละเอียด ดังเอกสารแนบ ประกาศรับสมัคร แผ่นพับ

ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

18 ตุลาคม 2559
ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธ...

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์

03 ตุลาคม 2559

ด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลศาสตรา...

User Account โปรแกรม speexx

26 กันยายน 2559

บุคลากรและนิสิต ที่สนใจใช้บริการโปรแกรม speexx เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถขอรับ User Account ได้ที่ งานส่งเสริมวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โทร. 2260 หรือ E-mail : This email address i...

ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีฌาปนกิจศพ

20 กันยายน 2559

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมทำบุญในพิธีฌาปนกิจศพของ นายสถาพร ทัดหล่อ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียร์1) จะมีการฌาปนกิจศพ วันที่ 22 กันยายน 2559 และมีการสวดอภิธร...

ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ

02 กันยายน 2559

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สทอ.ภ. ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมว...

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

02 กันยายน 2559

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 1" ในวั...

จองห้องประชุม EN 1104

loader

joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla