คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

"แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม"

 • 179.jpg
 • 071162 (1).jpg
 • 071162 (2).jpg
 • 311062 (1).jpg
 • 311062 (2).jpg
 • 311062 (3).jpg
 1. ข่าวสาร
 2. กิจกรรม
 3. รายงานประจำปี

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์ วมว…

15-01-2020 Hits:8 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญอาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งดำเนินการโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์ภายใต้โครงการ วมว. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่  https://is.gd/tj7RIP >>อ่านรายละเอียด

Read more

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบโลโก้ ค…

16-12-2019 Hits:170 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ ครบรอบ 10 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในหัวข้อ "10 ปีวิศวฯ มพ. สู่แหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม" ส่งผลงานทาง URL: https://forms.gle/vy2crScGT7wxqsLB8 อัพโหลดเป็นไฟล์รูปภาพ  JPEG. และ PNG.ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบค้นคว้าข้อมูลโดยผู้ส่งผลงานเอง กำหนดการ1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 25632. ผลงานทั้งหมดจะจัดแสดงทางเฟซบุคคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 11...

Read more

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดส่งข้อเสน…

25-11-2019 Hits:98 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง ICT1102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 รอบ ดังนี้รอบที่ 1  09.00 น.-12.00 น. รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่งรอบที่ 2  13.00 น...

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "มพ.รู้ ส…

20-11-2019 Hits:556 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่นควัน และ PM2.5?ถ้าหากปีนี้ปัญหาฝุ่นควันกลับมาอีกครั้ง เราจะรับมืออย่างไร?เราจะสามารถเตรียมความพร้อม ก่อนจะเกิดขึ้นได้ไหม?จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย มีแผนการรับมืออย่างไร?ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในจังหวัดพะเยา เราจะร่วมกันขับเคลื่อนการรับมือสถานการณ์ฝุ่นควันได้อย่างไร?ถ้าฝุ่นมาอีกครั้ง เราจะทำให้พื้นที่ของเรา เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นให้กับตัวเราและคนรอบข้างเราได้อย่างไร? พบคำตอบได้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "มพ.รู้ สู้ฝุ่นควัน"วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พบกับ- ผศ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ เจ้าของเพจ ส่งต่อลมหายใจสู้ภัยฝุ่นควัน และผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการรับมือฝุ่นควัน - ผศ.ดร.ยศธนา คุณาทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพื้นที่ให้ปลอดภัยจากฝุ่น- ผศ.ดร.นิอร...

Read more

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. สุทธินันท์ ศรีรัต…

11-11-2019 Hits:176 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

Read more

TCAS 63 รอบ 1 เปิดรับสมัคร 2-16 ธันวาคม …

07-11-2019 Hits:296 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

  คลิกดูรายละเอียดตามหัวด้านล่าง โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้น ม. 6 โครงการนักเรียนเรียนดี โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงการ วมว. โครงการเด็กดีมีที่เรียน โครงการอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Read more

เชิญเข้าร่วมการอบรมการคำนวณภาระการทำความ…

06-11-2019 Hits:158 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการคำนวณภาระการทำความเย็นด้วยโปรแกรม E20: HAP ฟรี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้อง EN 1301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ติดต่อสอบถาม คุณสุทธิดา ใจมูลมั่ง Tel. 091-381-8179

Read more

ขอเชิญชวนนิสิตประเมินการเรียนการสอน ผ่าน…

30-10-2019 Hits:116 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญชวนนิสิตประเมินการเรียนการสอน ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่ 21 ต.ค. - 1 พ.ย. 62

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Unboxed Microsoft …

08-10-2019 Hits:110 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Unboxed Microsoft Education Day@up ในวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และมอบความรู้เกี่ยวกับ Microsoft in Education Benefits และอัพเดทเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรด้าน...

Read more

เรียนเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วม งานประ…

08-10-2019 Hits:174 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

เรียนเชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วม งานประชุมวิชาการ The Asia Joint Conference on Computing (AJCC) สถานที่: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, กรุงเทพมหานคร วันเวลา: 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 วันสุดท้ายของการส่งบทความ 17 พย 2562. (ไม่ขยายวันส่งบทความ) บทความที่ได้ตอบรับจะมีการคัดเลือก ลงใน Proceedings and Journals 1. Current Applied Science and Technology (Scopus) 2. ECTI Transactions...

Read more

UP Paper Camp

08-10-2019 Hits:144 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย UP Paper Camp วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2562 นี้เท่านั้น >>ลงทะเบียน  

Read more

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร…

16-09-2019 Hits:203 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

Read more

รับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับป…

06-09-2019 Hits:181 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคลากรทั่วไปที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน https://www.up.ac.th ระหว่างวันที่ 9-27 กันยายน 2562 >>อ่านรายเอียด

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ายเย…

26-08-2019 Hits:146 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ชื่อ "OR Seeding The Future ASEAN Camp 2019"ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวโดยบริษัท ปตท.น้ำมันและกาาค้าปลีก จำกัด(มหาชน) (OR) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินการธุรกิจน้ำมัน และร้านกาแฟเมซอน จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา...

Read more

ขอเรียนเชิญนิสิต ศิษย์เก่า รับฟัง "…

13-08-2019 Hits:207 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันการบินไทยอินเตอร์ไฟลอิ้ง ขอเรียนเชิญนิสิต ศิษย์เก่าและผู้สนใจรับฟัง "เส้นทางสู่อาชีพนักบินสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา" พบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์จากนักบินและครูการบิน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ PKY 4 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา เวลา 15.00 น. ถึง 17.30 น. (ลงทะเบียน 14.30 น.) เข้าร่วมรับฟังลงทะเบียนได้ที่ QR Code...

Read more

ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเช…

02-08-2019 Hits:224 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

โคเวสโตร ผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย โชว์กึ๋น!! และเป็นหนึ่งในพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เจ๋งๆ ร่วมประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “Fun Lesson”  เพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท และโอกาสร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์นวัตกรรมโคเวสโตรเอเชียแปซิฟิก (Covestro Innovation Center APAC) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน อีกด้วย เปิดรับสมัครและสามารถส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 16 กันยายน 2562...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุธรรม อรุ…

12-06-2019 Hits:301 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ ที่ได้รับตำแหน่ง ให้ดำรงค์ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  

Read more

รับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาใน มพ. ป.ตรี ป…

15-05-2019 Hits:375 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนิสิตกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รีรหัส) ซึ่งกำหนดการเริ่มรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค -7 มิ.ย 2562 พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครและใบชำระค่าสมัคร อ่าน>>รายละเอียด 

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟั…

28-03-2019 Hits:422 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว ที่ได้รับตำแหน่ง ให้ดำรงค์ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

Read more

เชิญคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤ…

14-03-2019 Hits:272 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

พิธีวางศิลาฤกษ์และอันเชิญพระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐานบนแท่นประทับ ในวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานคณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 11 -12 มีนาคม 2562…

06-03-2019 Hits:307 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร ม.พะเยา ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 11 -12 มีนาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ท่านได้ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับเหรียญและประคำไม้หอม ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ที่ท่านมอบให้อัยการจังหวัดพะเยาให้มอบแก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต

Read more

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหั…

28-02-2019 Hits:478 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

บริษัท ไทย เอ็นเจ อาร์ จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน เปิดกิจกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 30 ปี มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิต/นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและสำเร็จการศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทำงานเป็นนักออกแบบโปรแกรมวงจรอิเลคทรอนิกส์และนักพัฒนาระบบการทดสอบของวงจรรวม (Integrated Circuit) จึงเรียนเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการดังกล่าว ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องภูกามยาว 1 >>Promotion...

Read more

ประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ 2562 " …

05-02-2019 Hits:438 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ 2562 " วิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาค" EV Core Technology วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Read more

มอบทุนอาหารกลางวันฟรี ทานจนเรียนจบ

04-02-2019 Hits:425 ประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ร้านข้าวแกงพิด’โลก ป้าน้อย พิกัดตึกอาคารเรียนรวม CE มอบทุนอาหารกลางวันฟรี ให้กับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาทุกชั้นปีที่มีผลการเรียนดี ช่วยงานกิจกรรม แต่ยากจน จำนวน 5 คน ทานฟรีจนเรียนจบ **นิสิตที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถมากรอกใบสมัครได้ที่พี่มด อาคารคณะฯ ห้องสำนักงานชั้น 2

Read more
IMAGE นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กวาดทุกรางวัล กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
Friday, 17 January 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่... Read More...
IMAGE ฮ่วมบุญ ขึ้นปีใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา
Friday, 10 January 2020
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์... Read More...
next
prev
 
            จองห้องประชุม/รถตู้

วิธีการจองห้องประชุม
1. สามารถจองได้ด้วยตนเอง โดยใช้ E-mail ที่เป็น Account
Google ในการเข้าระบบ calendar.google (ในการใช้ครั้งแรก
ให้ท่านแจ้ง E-mail ให้ IT เพิ่มสิทธิ์การใช้งานก่อน)
2. จองผ่าน IT (ให้คุณสุพัตราจองให้) สามารถแจ้งได้ทุกช่องทาง

วิธีการจองรถตู้
1. เช็คตารางรถว่าง>>คลิกเพื่อเช็คตาราง<<
2. กรอกแบบฟอร์มการจองออนไลน์>>คลิกกรอกแบบฟอร์ม<<
3. มาเซนต์เอกสารที่นายธนัตถ์กานต์ ใจสวัสดิ์ (สำนักงานคณะฯ)

Main Menu