โรงเรียนสาธิตเปิดรับสมัครนักเรียน ม.4

10 สิงหาคม 2561

โรงเรียนสาธิตเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 จำนวน 2 ห้อง 60 คน รายเอียดตามภาพแนบ

ขอแสดงความยินดีแก่ อ.เอราวิล ถาวร

07 สิงหาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์เอราวิล ถาวร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอ...

กิจกรรมSmart Start Idea by GSB Startup

13 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด 1.เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยพะเยา 2.สมัครเป็นบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน 3.ต...

จองห้องประชุม EN 1104

loader
joomla fanbox module joomla
facebook like box joomla
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  • คลิก
  • เบิก-จ่ายวุสดุครุภัณฑ์

   • ระบบเบิก-จ่ายวุสดุครุภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คลิก
  • จองห้องประชุม

   • เช็คเวลาการใช้งานห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104
  • คลิก
  • ลงทะเบียนศิษย์เก่า

   • แบบฟอร์มลงทะเบียนรายงานตัวศิษย์เก่า
  • คลิก
  • DATABASES SERVICES

   • สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับงานวิจัย
  • คลิก
joomla pricing table module