บริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม


ฝ่ายบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมโยธา

รายการให้บริการ

▪️ คอนกรีตเทคโนโลยี

▪️ การทดสอบวัสดุ

▪️ การทดสอบปฐพีกลศาสตร์และวัสดุแอสฟัลต์

📑 รายละเอียดอัตรการให้บริการ

  

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเครื่องจักรกล

รายการให้บริการ

▪️ รับรองความปลอดภัยปั้นจั่น

▪️ รับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ

▪️ รับรองความปลอดภัยระบบทำความเย็น

📑 รายละเอียดอัตราการให้บริการ

 

   

 

ฝ่ายบริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรมไฟฟ้า

รายการให้บริการ

▪️ ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการทดสองประกอบกิจการ


📑 รายละเอียดอัตราการให้บริการ