ฟอนต์ฝักขามพะเยา

image

image

image

image

ฟอนต์นี้ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากอักษรฝักขามบนศิลาจารึกหินทรายที่ค้นพบบริเวณ 8 จังหวัด ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งปรากฏการใช้งานตั้งแต่ พ.ศ. 1954 แล้วปรับแต่งให้ร่วมสมัย เรียบง่าย แต่คงอัตลักษณ์ของอักษรฝักขามอย่างครบถ้วน อักษรฝักขามดั้งเดิมประกอบด้วยพยัญชนะ สระ ตัวเลข และรูปเครื่องหมายเพียง 79 รูป ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าอักษรไทยปัจจุบัน ทีมงานจึงออกแบบอักษรที่ขาดหาย ให้มีสไตล์สอดคล้องกับตัวอักษรชุดดั้งเดิม รวมไปถึงชุดอักษรภาษาอังกฤษให้สามารถพร้อมใช้งานตามความต้องการ โดยคาดหวังให้ฟอนต์ฝักขามพะเยาเป็นหนึ่งกลไกลขนาดเล็กที่สนับสนุนงานกราฟฟิกของไทยให้มีความน่าสนใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ให้ทัดเทียมงานออกแบบกราฟฟิกระดับนานาชาติ บนรากฐานอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นภาคเหนือ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จับมือกับ InFO ออกแบบฟอนต์ฝักขามพะเยา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ยังปรากฏอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งยกระดับอัตลักษณ์อักษรฝักขามสู่งานสร้างสรรค์ที่สามารถเผยแพร่และต่อยอดออกไปสู่สังคมในวงกว้าง เป็นการบริหารทุนทางศิลปวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่มตามกาลเวลาที่ล่วงเลยผ่านมา และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครอบรอบ 12 ปี ในปี พ.ศ. 2565 จึงขอตั้งชื่อฟอนต์เพื่อบ่งชี้อัตลักษณ์นี้ว่า ฝักขามพะเยา


บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำไฟล์ฟอนต์ไปจำหน่าย หากการใช้งานมีข้อบกพร่อง สามารถแจ้งปัญหาได้ที่อีเมล piyapong.su@up.ac.th เพื่อนำไปพัฒนาในเวอร์ชันถัดไป


Version 1.00
Copyright© 2022 School of Engineering, University of Phayao & InFO. All Right Reserved.
Authors: School of Engineering, University of Phayao & InFO
Designer: InFO Technician
จัดทำฟอนต์: บริษัท ภูมิภาค จำกัด

image

ดาวน์โหลดแล้ว 6053 ครั้ง