ข้อมูลบุคลากร

image

นางสาวทวินันท์ นะฝั้น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล tawinun.na@up.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 3391