คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ท่าน ว.วชิรเมธี พระเมธีวชิโรดม บรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก ท่าน ว.วชิรเมธี พระเมธีวชิโรดม บรรยายธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 “Transformation: The New Paradigm of Engineering Education” ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ไร่เชิญตะวัน

 


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 205