ขอเชิญนิสิตและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพทางจิตใจและปรับวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาความพร้อมในการใช้ชีวิต

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพทางจิตใจและปรับวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาความพร้อมในการใช้ชีวิต ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09:00-16:00น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN4206 สามารถลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 20 กันยายน 2566

 


วันที่ 13 กันยายน 2566 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 188