โครงการศึกษาดูงานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

image

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จ.เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำน้ำอิง ตำบลเวียง อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย และบริษัท พีอาร์เอ็ม คอนกรีต จำกัด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการดูงานครั้งนี้ ทำให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรม ซึ่งก่อให้เกิดเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมได้อย่างต่อเนื่อง


วันที่ 21 เมษายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 169