“คุณภาพอัดแน่น เหล่านิสิตฝึกประสบการณ์” จบแล้วได้งานจริง!! ผลสัมฤทธิ์ที่งอกงาม จากวิศวะโยธา ม.พะเยา

image

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนจบการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564 แสดงศักยภาพภาพแตะตาบริษัทเอกชนจนได้รับทาบทามให้ทำงานจริงมากถึง 10 คน  

ทางสาขาและคณะมีนโยบายในการส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง ก่อนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งนิสิตได้ไปสร้างผลงานเป็นที่น่าชื่นชม และสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงาน กระทั่งได้รับทาบทามให้ทำงานต่อกับหน่วยงานชื่อดัง อาทิ

  • บริษัท แสนสิริ จำกัด
  • บริษัท ฤทธา จำกัด
  • บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
  • บริษัท คนา 1708 คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • บริษัท พรธัญญะการช่าง จำกัด
  • บริษัท เคเอสที เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  • บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
  • บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

นิสิตที่ได้งานทันทีหลังจากเสร็จฝึกงาน มีจำนวน 10 คน ได้แก่ นายวิศรุตพงษ์ แก้วเขื่อน, นางสาววัชราภรณ์ พวงสูงเนิน, นางสาวฤทัยรัตน์  คิดดี, นายสหรัฐ นุนารถ, นายธราธิป สะเอียบคง, นายพนาสิทธิ์ กุสาวะดี, นายตฤณวัฒน์ ธรรมลังกา, นายณัฐวุฒิ พุทธวงค์, นายวิวัฒน์ชัย กันทา และนายศักดิ์สิทธิ์ จำเริญ จากนิสิตที่ไปฝึกงานทั้งหมด 73 คนนอกจากนี้ตำแหน่งงานที่ได้รับก็ตรงตามสายงานและความสนใจของนิสิต หลากหลายเหตุผลที่บริษัทเอกชนรับนิสิตเข้าทำงานทันที หนึ่งในนั้นคือ สาขาวิศวกรรมโยธามีการเรียน การสอน และฝึกทักษะที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในปัจจุบัน เช่น การใช้ software ในการออกแบบและคำนวนต้นทุนการก่อสร้างหรือการใช้เทคนิค BIM (Building Information Modeling) เพื่อบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นนวัตการออกแบบตัวอาคารหรือโครงสร้างเสมือนจริง ที่มีความแม่นยำในการก่อสร้างผ่านระบบดิจิตอล  

นับเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ประจักษ์สู่สายตาคนภายนอก ยืนยันได้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทางคณะและทางสาขาเปิดสอนล้วนเป็นประโยชน์แก่นิสิตต่อการทำงานในอนาคต สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด


วันที่ 21 เมษายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 231