กิจกรรม สานสัมพันธ์ ภายในองค์กร คณะวิศวะฯ ม.พะเยา

image

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ ภายในองค์กร ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ร้านอาหาร Happy Garden Coffee โดยมี รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการจัดงาน ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมดี ๆ ให้คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมสนุก อาทิ เช่น กิจกรรมลุ้นรับของขวัญจากผู้บริหาร กิจกรรมประมูลของรักเพื่อการกุศล สบทบทุนเข้ากองทุนพัฒนานิสิต กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ชี้แจ้งนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นขวัญกำลังใจให้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในคณะ ตลอดจนเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงกายแรงใจในการทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป


วันที่ 21 เมษายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 281