ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 4/2564

image

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 เพื่อรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาของแต่ละหมวด และวางแผนดำเนินงาน เพื่อก้าวไปสู่สำนักงานสีเขียวต่อไป


วันที่ 29 เมษายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 144