ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมในโครงการ “วิศวกรแห่งอนาคต”

image

“อนาคตอาชีพวิศวกรกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นอย่างไร?”

ถ้าคุณอยากรู้ มาร่วมออกแบบภาพอนาคตวิศวกรยุคใหม่กับโครงการ “วิศวกรแห่งอนาคต”

โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สมัครด่วนจำนวนจำกัด รับเพียง 100 คนเท่านั้น (CE/EE/ME/IE)

ผู้ที่เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร จากสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม

📄กำหนดการ


วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 777