ประชุมรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 6 เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน รอบที่ 1

image

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ เกตุขาว ประธานกรรมการโครงการสำนักงานสีเขียว จัดการประชุม Green Office ครั้งที่ 6 ณ ห้อง EN 2406 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ โดยให้ตัวแทนของทั้ง 4 หมวด รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อหาข้อสรุป ชี้แนะแนวทาง ให้แต่ละหมวดได้นำไปปฏิบัติและปรับปรุง นับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเข้าตรวจประเมิน รอบที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้

#BigCleaningDay #5ส #สำนักงานสีเขียว #GreenOffice #วิศวะพะเยา #GearUP


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 252