ทีมงาน U2T ตำบลป่าซางลงพื้นที่ทำกิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดินระดับตื้น

image

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ตำบลปางซาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ ดร.พิธาน ไพโรจน์ (เจ้าของเพจ ไร่นาปภาวรินทร์) และ อบต.ป่าซาง ทำกิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดินระดับตื้น ภายใต้แนวคิดกสิกรรมธรรมชาติตำบลป่าซาง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในชุมชนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดโครงการ: โครงการ U2T ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา ภายใต้การดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หัวหน้าโครงการ: ดร.อภิชาต บัวกล้า

#วิจัยและบริการวิชาการ#คณะวิศวกรรมศาสตร์#มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 401