นิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศ ในการแข่งขัน NIA Creative Contest 2021

image

2 ทีม จากสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021!!

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ทีม M&M

  1. นางสาวสรัญรัตน์ ตุ้ยกาศ
  2. นางสาวน้ำเพชร ศูนย์กลาง
  3. นายอภิวัฒน์ ธนะพิมพ์
  4. นายพีรพงษ์ ม่วงเฟื่อง 

ทีม Umbrella

  1. Savita Norng
  2. นาย ธนวัฒน์ อัมพุธ
  3. นายสุวฤทธิ์ สขุสมศรี
  4. นายศภุฤกษ์ ตั้งสิริสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาการแข่งขัน : ผศ.ดร.พจนศักดิ์ พจนา

โดยทั้ง 2 ทีมจะได้เข้าร่วมอบรม (Workshop) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2564  NIA Creative Contest 2021: VIRTUAL BOOTCAMP และในช่วงวันที่ 21 สิงหาคม - 11 กันยายน 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้ารับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาประจำกลุ่ม (Mentor) ผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานภาพยนตร์ และหลังจบโครงการ ทีมที่เข้าร่วมจะมีสิทธิ์ในการส่งผลงานเพื่อรับคัดเลือกในรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการ

 

สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ทีม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาด้วยค่ะ


วันที่ 14 สิงหาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 1674