กิจกรรม 5 ส สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

image

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ และจัดเก็บโต๊ะของตนเอง เพื่อให้ห้องสำนักงานสะอาด พร้อมรับการบริการให้แก่คณาจารย์และนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างสุขลักษณะที่ดีแก่พนักงานทุกคน ให้รักษาสิ่งแวดล้อมในห้องทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ


วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 536