ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เอกชัย แผ่นทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เอกชัย แผ่นทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 571