หนุ่มสาวเวียงลอ สานต่อท่องเที่ยวชุมชน

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิใจนำเสนอคลิปรายการ "ประชาชนพร้อม" ตอน "หนุ่มสาวเวียงลอ สานต่อท่องเที่ยวชุมชน" ที่เผยแพร่ผ่านช่อง Thai PBS ในวันที่ 9 กย. 2564 เวลา 14.00 น. โครงการดังกล่าวเป็นผลผลิตจากชุมชนนวัตกรรม ปี 2563 และ U2T ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หัวหน้าโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
📌คลิปฉบับเต็มสามารถรับชมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=IEuXan6iJ_I

วันที่ 10 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 299