ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564

image

📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564  📌คลิกตรวจสอบรายชื่อ

👉🏽ผู้มีรายชื่อ ให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM

☎️สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทวินันท์ นะฝั้น หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ต่อ 3391 ตามวันและเวลาราชการ


วันที่ 21 กันยายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 740