นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ ในการแข่งขัน Senior Project, Young Rising Stars of Science Award 2021

image

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิประภา หลู่สูงเนิน นางสาวทิตินันท์ ปินตากรณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนศักดิ์ พจนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานปริญญานิพนธ์ การแข่งขันครั้งนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ระดับประเทศ ในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials) รางวัล Young Rising Stars of Science 2021

 

โดยเป็นการแข่งขันโครงงานวิจัยในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Senior Project) ประจำปี 2564 จัดการแข่งขันโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และวีดีโอคลิปโดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ (Poster & VDO Presentation) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ในอนาคต และพัฒนาทักษะความสามารถในการนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 447