คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถวายโคมผัดคู่ แก่วัดศรีอุโมงค์คำ จังหวัดพะเยา

image

ท่ามกลางเทศกาลยี่เป็ง โคมผัด หรือ โคมหมุน เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเทศกาลยี่เป็งของชาวล้านนา เดิมที โคมผัดล้านนาอาศัยความร้อนจากการจุดเทียน เพื่อดันใบพัดด้านบนโคมไม้ไผ่ให้เกิดการหมุน ต่อมามีการใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการประดิษฐ์ ทำให้กลไกการหมุนของโคมเปลี่ยนแปลงไป ผศ.ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวล้านนา โดยออกแบบใบพัดให้มีประสิทธิภาพเพื่อเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากผางประทีปให้เป็นพลังงานกล ทดแทนการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า และประยุกต์ใช้ลวดกรงไก่ทำโครงสร้างที่สามารถมองเห็นถึงกระบวนการทำงานภายใน และตกแต่งลวดลายบนโคมให้สวยงาม

คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโคมผัดคู่นี้ถวายแด่พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นพุทธบูชาในเทศกาลยี่เป็ง อีกทั้งใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนพินิตประสาธน์ต่อไป


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 373