ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา

image

 
มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภท
1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน

สามารถเสนอชื่อพร้อมแนบประวัติและผลงานส่งไปยังกองบริหารงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นได้ที่เว็บไซด์ของกองบริหารงานวิจัย http://dra.up.ac.th/updra/reward

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 214