ขอเชิญนักวิจัยส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

image

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เข้าร่วมในการประชุมสัมมนา ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 “การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมการบินสู่วิถีปกติใหม่”ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application

#IAATCON2022

โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่ วันนี้ - 20 ธ.ค. 2564

เปิดรับลงทะเบียน https://forms.gle/HLtgFo43nXKNuzdW6

รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/file/d/1jNR5sc3egfHAMwcq2z6uf4LycoGoNWHF/view?usp=sharing

ส่งบทความและหลักฐานการชำระเงิน iaatcon@rmutto.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 033-136099 ต่อ 1173-1177 หรือ 086-3831640


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 192