คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม U2T ตำบลสันโค้ง คว้ารางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม UP U2T Share and Learn Award

image

เมื่อวันที่ 28 -29 ที่ผ่านมา ทีม U2T ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ภายใต้การกำกับดูแลโดย ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร และผศ.ดร.สุธรรม อรุณ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการงานมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ Area-Based Research  Share and Learn Fair จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมเมืองพะเยา

ภายในงานมีการจัดตั้งบูธแนะนำและจำหน่ายสินค้าจากโครงการ U2T แต่ละตำบลรวม 70 ตำบล โดยผลิตภัณฑ์ของ U2T ตำบลสันโค้งนำมาวางจำหน่ายประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลาดุก หนังปลากรอบ ข้าวเกรียบปลา และผลิตภัณฑ์น้องใหม่ได้แก่เนื้อหมูแดดเดียว

นอกจากนี้ ภายในงานมีการประเมินและคัดเลือก 10 ตำบลที่มีคะแนนสูงสุดเพื่อเข้าไปร่วมกิจกรรม Pitching “UP U2T Share and  Learn Award” ทั้งนี้ U2T ตำบลสันโค้ง ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ตำบลที่เข้าไป Pitching โดยมีทีมผู้นำเสนอคือ นายภวินท์ ไชยวุฒิ นางสาวหัสยา ตั้งจิตติวัฒนา และนางสาวสุนิตา ใจวรณ์  ผลการประกวดพบว่า U2T ตำบลสันโค้ง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ซึ่งถือว่าเป็นผลสำเร็จในการดำเนินโครงการและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างสังคมให้มีความแข้มแข็งอย่างยั่งยืน

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #U2T #SDG8 #SDG9 #SDG11


วันที่ 7 มกราคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 165