“โคก หนอง นา โมเดล”

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้หลักวิศวกรรมพัฒนา “โคก หนอง นา โมเดล" ณ สวนตาปั๋น โดย ลุงปาง ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ผลผลิตจากโครงการ U2T คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.อภิชาต บัวกล้า และ รศ.ดร ธนกร ชมภูรัตน์ ซึ่งได้ถูกจัดทำในรูปแบบวีดีโอ และไดเผยแพร่ความรู้ผ่านรายการ ข่าวภาคเหนือ NORTH NBT Chiangmai 

รับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=RHLsFTEcyl8

 

 #U2T #EN2C #SDG6 #SDG9 #SDG12 #SDG15 #วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 7 มกราคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 236