ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1

image

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1

📌ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2564 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 1-2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

📝 กรอกใบสมัครได้ที่ QR Code (ใน Poster)


วันที่ 12 มกราคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 178