ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Special lecture PART2 : "ปลุกเสกแท่งชิลิกอนให้เป็นแผ่นเวเฟอร์และอาชีพใหม่ของฅน"

image

บริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Special lecture PART2 : "ปลุกเสกแท่งชิลิกอนให้เป็นแผ่นเวเฟอร์และอาชีพใหม่ของฅน" ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทีมวิศวกร จากบริษัท นิชชินโบ ไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.-12.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่ภาพแนบ


วันที่ 17 มกราคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 132