ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเรียนรู้และเข้าแข่งขัน BIM EMPOWER CIVIL

image

ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเพื่อเรียนรู้และเข้าแข่งขัน BIM EMPOWER CIVIL โดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (EN1301) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. จัดการสอนโดย อาจารย์ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง ติดต่อสอบถาม โทร. 062-3566582 โดยมีเนื้อหาที่สอนดังนี้

☞  การเขียนแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบประปา และไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Autodesk REVIT

☞  การเช็คความถูกต้องก่อนการก่อสร้างจริงด้วยโปรแกรม Autodesk Naviswork

☞  การเรียนรู้แบบก่อสร้างเพื่อนำไปใช้งานจริง


วันที่ 17 มีนาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 539