งานปัจฉิมนิเทศนิสิตวิศวกรรมโยธา

image

สาขาวิศวกรรมโยธา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องสัมมนาคณะ EN4406 ที่ผ่านมา เป็นงานที่หลักสูตรร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่สำเร็จการศึกษาและกำลังจะก้าวไปสู่อีกขั้นของชีวิต โดยภายในงานมีคณาจารย์ รุ่นพี่ศิษย์เก่าหลายท่านมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการทำงาน การใช้ชีวิต และให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทั้งในระบบ online และ onsite

#วิศวกรรมโยธา #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 261