ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขัน AP OPEN HOUSE 2022 BIM EMPOWER CIVIL

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขัน AP OPEN HOUSE 2022 BIM EMPOWER CIVIL จัดโดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีนิสิตวิศวกรรมโยธา จากหลายสถาบันทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ จากหลายสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด 7 ทีม นำทีมโดย อาจารย์ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง และคณะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและฝึกซ้อม ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือก นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็น 5 ทีม จาก 20 ทีมสุดท้าย และติดสำรองอีก 2 ทีม

โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร BIM มาใช้ประโยชน์ในการทำงาน โดยก่อนการแข่งขันผู้เข้าร่วมทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรมมาตรฐานการทำงานจริงของบริษัทก่อนลงมือทำงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะด้าน BIM (Building Information Modeling) ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานจริงในอนาคต


วันที่ 11 เมษายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 248