ภาคเรียนการศึกษา 1/2565 ทุกชั้นปีเข้ามาเรียนในชั้นเรียน #Onsite

image

📌ภาคเรียนการศึกษา 1/2565 ทุกชั้นปีเข้ามาเรียนในชั้นเรียน #Onsite และขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม😷


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 109