📢📢ขอเชิญนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ย ช่อที่ 12 และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

image

📢📢ขอเชิญนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
👉เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ย ช่อที่ 12 และ
👉ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
📌วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 226