วิศวะ มพ. จัด Gear Lab สัมมนาสโมสรนิสิต

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดงานสัมมนาสำหรับสโมสรนิสิตขึ้นภายใต้กิจกรรมที่มีชื่อว่า “Gear Lab” โดยมีคณาจารย์และวิทยากรสุดพิเศษที่มามอบความรู้ร่วมทำกิจกรรมไปกับสโมสรนิสิต ชมรมโฟโต้ และชมรมดนตรี ระหว่างวันที่ 26 - 27  พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนาคณะEN4406 โดยบรรยากาศในกิจกรรมนี้ดำเนินไปอย่างผ่อนคลายผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดของคณะที่กำลังจะเกิดขึ้น อาทิ การเล่าถึงเรื่องราวกิจกรรมของคณะในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การฝึกภาวะผู้นำในการทำงานเป็นทีมให้กับนิสิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop ที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความสามัคคี เพื่อให้นิสิตนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำงานร่วมกันตามที่วางแผนไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 358