คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

image

เมื่อวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงพล ผัดวงศ์ เป็นวิทยากร และคุณศุภชัย เงินชุ่ม คุณอังคะนึง กาแสน เป็นผู้ช่วยวิทยากร ให้ความรู้การปรับปรุงมาตรฐานการผลิตต่อภาคการเกษตร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำไข่เป็ดที่มีอยู่ในชุมชนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มาทำเป็นไข่เค็ม โดยทำให้ไข่มีลักษณะดิบสามารถนำมาทอดหรือต้มได้ นอกจากนี้ยังเก็บไว้ได้นาน และสามารถนำมาประกอบอาหารได้โดยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาดัดแปลงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดอาชีพ รายได้แก่ครอบครัว และชุมชนเพื่อความยั่งยืนต่อไป

การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นสิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นอันต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม และชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน บุคคลหรือหน่วยงานใดที่สนใจอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์ติดต่อ
054-466-666 ต่อ 3392

#SDG8 #SDG9 #SDG11 #วิจัยและบริการวิชาการ #ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 143