คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรอัตโนมัติ CNC โดยใช้โปรแกรม MTS CNC Simulation

image

เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรอัตโนมัติ CNC โดยใช้โปรแกรม MTS CNC Simulation การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรม MTS CNC Simulation และประยุกต์ใช้โปรแกรม MTS CNC Simulation ร่วมกับเครื่องจักร CNC โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงานประกอบไปด้วย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา กรมชลประทานพะเยา เป็นต้น

โปรแกรม MTS CNC Simulation เป็นซอฟแวร์สำหรับฝึกปฏิบัติการเครื่องจักร CNC โดยโปรแกรมจะจำลองการทำงานแบบเสมือนจริงของเครื่องจักร CNC  ซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกปรับตั้งเครื่องจักรและการสั่งงานเครื่องจักร CNC ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอบรมจะได้รับหน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) จำนวน 40.5 หน่วย จากสภาวิศวกร

#SDG8 #SDG9 #วิจัยและบริการวิชาการ #ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 168