ขอความร่วมมือ นิสิตและบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์สวมหน้ากากอนามัย

image

#ขอความร่วมมือ นิสิตและบุคลากร “คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน”

👉สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

👉หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

👉หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดที่บุคคลอื่นไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

#รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม


วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 181