คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

image

ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรภพ ทองกิ่ง เป็นวิทยากร และ ดร.ทรงพล ผัดวงศ์ คุณอนุพงษ์ วงศ์ขัติย์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ให้ความรู้พื้นฐานขั้นตอนการสร้างเตาเผาถ่าน การใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ความรู้พื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และการประยุกต์ระบบ IoT สำหรับควบคุมอุณหภูมิเตาเผาถ่าน

การนำ IoT ไปควบคุมอุณหภูมิเตาเผาถ่าน ทำให้ชุมชนทราบอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บน้ำส้มควันไม้ ผ่านการแจ้งเตือนจากแอพพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสะดวกต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ใช้วิธีการสังเกตสีของควันที่เผาไหม้เพียงอย่างเดียว

การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นสิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นอันต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน บุคคลหรือหน่วยงานใดที่สนใจอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 3392

#SDG8 #SDG9 #RACEUP #ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 151