โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

image

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นำโดยอาจารย์อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องสัมมนาคณะ EN4406 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Lab ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ - วิศวะ (GSM) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ และเปิดมุมมองโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรม ทั้งนี้คณะได้พาเยี่ยมชมห้อง ห้องปฏิบัติการสายการประกอบและโรงงานอัจฉรียะ (Assembly Line and Smart Factory Laboratory) เพื่อดูการทำงานของเครื่องมือที่ทันสมัยในระบบ Automation ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างดี


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 551