โปสการ์ด 'ฟ้ามุ่ยและการวิ่ง'

image

โปสการ์ด 'ฟ้ามุ่ยและการวิ่ง' เป็นผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่คณะตั้งใจมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่นิสิตในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ได้เขียนข้อความถึงตัวเองในอนาคต ซึ่งโปสการ์ดฉบับนี้จะส่งไปให้นิสิตในอีก 4 ปีข้างหน้า หรือตอนนิสิตสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นิสิตได้รำลึกถึงความทรงจำของก้าวแรกที่ได้เข้ามาในรั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์และเป้าหมายที่ได้เขียนไว้

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 378