โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล เข้าศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

image

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร AMEFA และผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ EN1104 นำโดย อาจารย์อธิคม บุญซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ได้สัมมนาด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสุขภาพ


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย supatra.ch@up.ac.th อ่าน 327